Sportovní střelba

...a vše o ní!

Sportovní střelba

PRVNÍ STŘELECKÉ SVAZY

Během 19. století se v Evropě formovaly první národní střelecké svazy. Tehdy se začalo sportovně střílet také z pistole. Jednou z nejvýznamnějších událostí v historii střelby je účast na prvních novodobých OH v Athénách v roce 1896. Představilo se na nich devět sportů a právě střelba měla nejvíce účastníků. Následující rok bylo ve francouzském Lyonu uspořádáno první mistrovství světa ve sportovní střelbě, a to v jediné disciplíně - velkorážní terčovnici. V roce 1907 založilo devět národních střeleckých organizací ve Švýcarsku mezinárodní unii. Na tomto kroku se dohodly v předchozím roce na střelecké soutěži v Itálii, kde byla domluvena také základní pravidla mezinárodních mistrovství - druhy zbraní, terčů, střeliva a úboru sportovců. Vycházela z pravidel Francouzské střelecké asociace, a jsou v zásadě platná dodnes. Francouzština byla tehdy také vybrána jako jednací jazyk. Protože národní střelecké svazy tvořili především armádní důstojníci, měla bouřlivá politická situace 20. století významný vliv i na mezinárodní střeleckou unii. Obě světové války činnost unie zcela umrtvily a ta byla vždy poté obnovena pod jiným názvem. Po druhé světové válce byl změněn i úřední jazyk federace - stala se jím angličtina.

Žádné komentáře
 
http://strelba.wgz.cz/