Sportovní střelba

...a vše o ní!

Sportovní střelba

STŘELNICE

Sportovní střelba dnes patří k vůbec nejbezpečnějším sportům, i když je základním nástrojem zbraň, která může jediným výstřelem usmrtit. Střelec bezpečně stojí, klečí či leží na zemi, a když dodržuje stanovená pravidla, nemůže zranit sebe ani ostatní. Střelci musejí být držiteli střelecké licence (zbrojního průkazu) a podrobují se pravidelným znalostním zkouškám a zdravotním testům. Základním pravidlem na střelnici je navíc zacházení s každou zbraní, jako by byla nabitá. Také vlastní střelnice mají vysoký bezpečnostní standard. Často budované podzemní střelnice s pojízdnými terči prakticky znemožňují někoho zranit, a i venkovní střelnice bývají zajištěny tak, aby střely dopadaly do vymezeného uzavřeného prostoru. K tomuto účelu se budují boční valy, lapače střel v terčovém prostoru či kryty pro rozhodčí.

Žádné komentáře
 
http://strelba.wgz.cz/