Sportovní střelba

...a vše o ní!

Sportovní střelba

DISCIPLÍNY

 Zcela zásadně se liší střelnice pro pistolové a puškové disciplíny od střelnice brokařů. Když se podíváme na to, v čem tyto disciplíny spočívají, pochopíte proč. Přehled disciplín vychází z pravidel ČSS. PUŠKOVÉ DISCIPLÍNY * Libovolná malorážka - Střílí se jakoukoliv puškou ráže 5,6 mm pro střelivo s okrajovým zápalem. Zbraň je omezena pouze hmotností, která nesmí přesáhnout 8 kg. Libovolnou malorážkou střílejí na vzdálenost 50 metrů muži a junioři, a to dvě soutěže - 60 ran vleže a 3 x 40 ran vleže, v kleče a vstoje. * Sportovní malorážka - Je to téměř stejná disciplína, ale určená ženám a juniorkám. Proto má také upravená pravidla. Puška ráže 5,6 mm pro střelivo s okrajovým zápalem nesmí být těžší než 6,5 kg. Opět se střílí dvě soutěže na vzdálenost 50 metrů - 60 ran vleže a 3 x 20 ran vleže, v kleče a vstoje. * Velkorážní terčovnice - U této disciplíny je puška omezena ráží do 8 mm. Střílí se na vzdálenost 300 metrů dvě soutěže - 60 ran vleže a 3 x 40 ran vleže, v kleče a vstoje. * Velkorážní standardní puška - Zbraní ráže max. 8 mm se střílí na vzdálenost 300 metrů 3 x 20 ran vleže, vkleče a vstoje. * Vzduchová puška - Základním požadavkem na zbraň je pohon střely vzduchem nebo jiným plynem (oxidem uhličitým), ráže 4,5 mm a hmotnost max. 5,5 kg. Střílí se pouze vstoje na vzdálenost 10 metrů. Muži a junioři střílí 60 ran, ženy a juniorky 40 ran. * Běžící terč - Tato disciplína je ještě rozdělena na vzduchovou pušku ráže 4,5 mm (10 metrů) a na malorážku ráže 5,6 mm (50 metrů). Zbraň může být v obou případech vybavena dalekohledem. Terč vyjíždí po určené dráze střídavě zprava a zleva, pomalu či rychle. Muži střílejí 30 + 30 ran, ženy 20 + 20 ran. * Odstřelovačské disciplíny - Jsou to naše národní disciplíny a jsou celkem tři - velkorážní puška s dalekohledem na mizivé cíle (vzdálenost do 300 metrů), malorážka s dalekohledem na mizivé cíle (vzdálenost do 50 metrů) a malorážka s otevřenými mířidly na mizivé cíle (vzdálenost do 50 metrů).

PISTOLOVÉ DISCIPLÍNY

* Rychlopalná pistole - Střílí se jakoukoliv pistolí ráže 5,6 mm na vzdálenost 25 metrů do pěti terčů v sériích za 8, 6 a 4 vteřiny, celkem 60 ran. * Velkorážní pistole - Zbraní je jakákoliv pistole ráže 7,62 až 9,65 mm na střelivo se středovým zápalem. Střílí se na vzdálenost 25 metrů celkem 60 ran - 30 na kruhový terč, 30 v pětiranných sériích na otočný terč. Tato disciplína je určena pro muže a juniory. * Sportovní pistole - Pravidla jsou podobná jako u velkorážní pistole, ale upravená pro ženy a juniorky. Pistole má ráži 5,6 mm. * Standardní pistole - Používá se stejná zbraň jako u sportovní pistole. Střílí se 3 x 20 ran v pětiranných sériích za 150, 20 a 10 vteřin a je určena pro muže a juniory. * Libovolná pistole - Je to nejstarší pistolová disciplína. Používá se jakákoli pistole ráže 5,6 mm pro střelivo s okrajovým zápalem. Nabíjí se po jedné ráně. Střílí ji muži a junioři na 50 metrů 60 ran. * Vzduchová pistole - Střílí se na 10 metrů jakoukoliv pistolí ráže 4,5 mm do hmotnosti 1,5 kg. Muži střílí 60 ran, ženy 40 ran. * Evropský policejní parkúr - Střílí se z velkorážní pistole nebo revolveru. Střelec střílí jednoruč nebo obouruč z různých vzdáleností a poloh v celkovém čase 5 minut a 30 vteřin. * Standardní velkorážní pistole - Stejně jako předchozí je i tato disciplína určena pro policisty. Střílí se neupravenou služební pistolí. Pravidly odpovídá disciplíně velkorážní pistole.

BROKOVÉ DISCIPLÍNY                                                                                                                           

* Skeet - Střílí se brokovnicí na letící asfaltové terče. Ty jsou vrhány ze dvou věží stejným směrem, zatímco střelec postupuje po stanovištích v polokruhu a střílí na terče střídavě zleva a zprava, příp. na dva terče najednou. Na každý terč může vystřelit jen jednu ránu. * Trap - Podobná disciplína, jen terče se vrhají ze zákopu 15 m před střelce neznámým směrem. Na každý terč je možno vystřelit dvě rány. Střelec postupuje po pěti stanovištích, přičemž na každém stanovišti jsou tři vrhačky, které terče odpalují podle vloženého programu na povel střelce. * Double Trap - Stejná pravidla jako v trapu, ale na každém stanovišti se střílí dvakrát.

OSTATNÍ DISCIPLÍNY                                                                                                                              

Do organizace ČSS patří také dvě disciplíny, které na první pohled se sportem příliš nesouvisí. První je střelba z historických zbraní a replik. Ta se dělí podle typu a druhu zbraně na perkusní pušky, pistole a revolvery a křesadlové pušky a pistole. Kromě toho se každý druh dělí na zbraně civilní a vojenské. Střílí se na vzdálenost 25 metrů 13 ran, ze kterých se tři nejhorší škrtají. Druhou disciplínou je střelba z kuše rozdělená na sportovní kuši (na 10 metrů), libovolnou kuši (na 50 metrů) a historickou kuši (na 25 metrů).

Žádné komentáře
 
http://strelba.wgz.cz/